“Abandonat pe Everest. C?l?toria mea înapoi spre cas?”

Medicul Beck Weathers este unul dintre participan?ii la ascensiunea pe Everest ghidat? pe Rob Hall, cel mai bun ghid montan de altitudine. Un cumul de factori au dus la moartea a nou? alpini?ti, iar Beck Weathers a fost declarat mort la 8000 de metri. A înviat în mod uimitor dup? 22 de ore, timp în care a z?cut incon?tient în furtun? ?i apoi a mai coborât singur înc? 2000 de metri pân? s? fie îmbarcat într-un elicopter.

Read More


România, satul f?r? niciun fund penetrat

Ce efect ar putea avea înlocuirea expresiei “liber consim?it? între so?i” cu “liber consim?it? între un b?rbat ?i o femeie”? – Se pot c?s?tori homosexualii în România? Nu. – Dintre cei doi so?i permi?i de lege, este greu de dedus c? unul e b?rbat ?i unul e femeie? Nu. – Legal pot fi cei doi […]

Read More


de ce ?i-e fric? nu scapi

Pe drum spre sta?ia de autobuz îmi aduc aminte c? prim?ria a instalat ni?te automate de bilete pentru transportul în comun, dar eu nu am mai fost de mult cu autobuzul ?i nu le-am folosit niciodat?. Totu?i, plimbându-m? prin cartier am re?inut ?i privirile speriate ale oamenilor care încercau s?-?i ia bilet de la automat. […]

Read More


FiiO EX1 – cum trebuie s? sune ni?te c??ti in-ear

Nu aveam inten?ia s?-mi iau alte c??ti, sunt foarte mul?umit de Audio-Technica ATH-TAD400 pe care le-am primit acum un an. Totu?i, prins de febra cump?r?turilor de Black Friday, stimulat de muzica fain? pe care o ascult? colegii la boxe în birou (boxele mele) ?i ajutat de un review superb f?cut de Darku, m-am decis pentru […]

Read More


Born to Run – N?scu?i pentru a alerga

O carte fascinant?, nu am putut s? m? opresc din citit; sunt convins c? atât alerg?torii, cât ?i sportivii de orice fel, dar ?i sedentarii g?sesc în ea idei, informa?ii sau revela?ii. Firul epic este aventuros: în urma accident?rilor în timpul alerg?rii, autorul porne?te în c?utarea unei popula?ii din Mexic, rarámuri sau tarahumara, renumite pentru […]

Read More


deepthroat cu iubire

La consulta?ie, asistenta ia o eprubet? lung? ?i m? anun??: – Acum urmeaz? partea nepl?cut?. – Nicio problem?, replic viteaz, ?tiind c? nu doare când îmi ia sânge, chiar dac? ?sta e un vacutainer foarte lung. – Bine, deschide?i gura, v? rog! What? Îmi ia sânge din gur?? Scoate din eprubet? un b?? lung pentru exudat […]

Read More


prim?vara la Ic Ponor

O explozie de via?? ?i de sev? la Ic Ponor. Muguri, flori ?i o ra?? s?lbatic? pe un lac temporar format de ploaie.

Read More


Darian, furnizorul de pl?ceri vinovate

Îmbr?cat elegant, cu c?ma?? ?i pulover en coeur, mereu îngrijit, cu mâinile impecabil de curate de fiecare dat?, cu m?nu?i, Darian st? la col?ul str?zii ?i te îmbie s? calci strâmb. Este calm, zâmbitor, vorbe?te respectuos ?i te las? s?-?i alegi marfa, dup? care î?i d? bon de cas?. Chiar ai de unde alege: una dulce […]

Read More


schi de tur? pe nemarcate la B?i?oara

În afar? de pârtiile de schi B?i?oara ?i Buscat, în zon? am mai umblat pân? la vf. Pietrele M?runte, la Muntele Mare sau la Sc?ri?a-Belioara, adic? prin gol alpin ?i pe trasee marcate. Z?pada din ultimele zile m-a “cerut” atât de tare la schi încât am ajuns din nou la B?i?oara, de data aceasta pe poteci nemarcate ?i […]

Read More


muntele ca o oglind?

A venit iarna, în ora? mai degrab? se intuie?te dar în F?g?ra? s-a instalat de-a binelea. Avându-l pe Adi V?lean drept ghid, ne propunem o tur? de iarn? spre cel mai înalt vârf din România, vf. Moldoveanu (2544m). Atât Moldoveanu cât ?i perioada propus? (30 noiembrie – sf. Andrei, cre?tin?torul României ?i 1 decembrie - ziua na?ional?) sunt […]

Read More